loader image
Ładowanie strony...
  • +48 500 500 500
  • kontakt@empatic.pl

mgr Julita Szczepańska

"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" Albert Einstein

O mnie

 

mgr Julita Szczepańska – psycholog, terapeuta EMDR

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. W trakcie studiów odbyłam praktyki na stanowisku terapeuty uzależnień w Młodzieżowym Ośrodku Rehabilitacyjnym Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności w Kazuniu, gdzie nauczyłam się w praktyce stosować techniki, których głównym celem była szeroko rozumiana pomoc wychowawcza i terapeutyczna. Odbyłam szkolenie z poradnictwa psychologicznego na Uniwersytecie Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie, które miało na celu pomóc w określeniu problemów osób zwracających się o pomoc psychologiczną i znalezieniu najlepszych sposobów ich rozwiązania. W 2016r. po ukończeniu studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu psychologii transportu uzyskałam wpis do ewidencji psychologów u Marszałka Województwa Mazowieckiego uprawnionych do przeprowadzania badań psychologicznych kierowców. Dodatkowe kwalifikacje terapeutyczne zdobyłam w trakcie szkoleń prowadzonych przez międzynarodowych trenerów z Europejskiego Towarzystwa Terapii EMDR. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę uczestnicząc w niezbędnych dla mojej pracy kursach, szkoleniach i konferencjach. Prowadzę terapię indywidualną i pomoc psychologiczną dla nastolatków i osób dorosłych. Pomagam osobom, które doświadczają różnych problemów życiowych, w tym depresji i lęku, przebywają w kryzysie emocjonalnym, przeżywają trudności w relacjach z bliskimi oraz cierpią na różnego rodzaju dolegliwości o podłożu psychosomatycznym. Każdy pacjent jest dla mnie wyjątkowy – mogą być Państwo pewni, że znajdą pełne wsparcie, zrozumienie i kompleksową pomoc psychologiczną przy zapewnieniu pełnej dyskrecji i poczucia bezpieczeństwa.

czym się zajmuję?

  • Konsultacją i poradnictwem psychologicznym
  • Diagnozą psychologiczną
  • Pomocą osobom będących w tymczasowym kryzysie, doświadczających przejściowych trudności związanych z ich aktualną sytuacją życiową.
  • Wsparciem psychologicznym i interwencją kryzysową dla osób i rodzin doświadczających traumy po zdarzeniach takich jak: śmierć bliskiej osoby, wypadek, gwałt, klęska żywiołowa, wykorzystanie seksualne, przemoc w rodzinie
  • Rozpoznawaniem doświadczenia traumatycznego, oraz jego następstw w postaci: stresu pourazowego PTSD, zaburzeń psychosomatycznych, autoagresji, zaburzeń emocjonalnych
  • Prowadzeniem terapii indywidualnej EMDR dla osób doświadczających skutków traumy oraz ich rodzin
  • Wspieranie w rozwoju jego umiejętności społecznych oraz pomoc w uzyskaniu dostępu do własnych zasobów osobowościowych, indywidualnych oraz społecznych
  • Psychologicznym wsparciem artystów

Oferta

Consulting with psychologist

Konsultacja jest wstępną rozmową na temat zgłaszanych trudności, która ma prowadzić do poszukiwania i wskazania odpowiedniej formy pomocy.. Rozmowa pomaga zredukować stres i napięcie oraz pozwoli wypracować własne sposoby postępowania z występującymi problemami oraz towarzyszącymi im emocjami.
Na konsultację może zgłosić się każdy, kto odczuwa psychiczny dyskomfort, ból w swoim życiu, pragnie go poznać, zrozumieć i chce zmienić

Zazwyczaj konsultacja trwa 60min.

W zależności od potrzeby konsultacja może być przedłużona do kilku spotkań.

Jest bardzo dynamicznie rozwijającym się podejściem psychoterapeutycznym, popartym wieloma badaniami. EMDR jest skrótem od Eye Movement Desensitization and Reprocessing, co najczęściej tłumaczone jest jako odwrażliwianie i przetwarzanie za pomocą ruchów gałek ocznych. Prekursorka tej metody ‒ Francine Shapiro ‒ odkryła, że bardzo szybkie i powtarzające się ruchy gałek ocznych wpływają znacząco na obniżenie poziomu lęku u osoby, która przeżyła bardzo silny stres.

Podejście to bardzo dobrze sprawdza się w pracy z wydarzeniami traumatycznymi, szokiem pourazowym oraz silnym stresem.

Terapia EMDR, integruje wiele efektywnych elementów z szerokiego zakresu podejść terapeutycznych i łączy je z ruchem gałek ocznych lub innymi rodzajami dwustronnej stymulacji w sposób, który stymuluje mózgowy system przetwarzania informacji. Dla zrozumienia skuteczności niniejszej terapii kluczowe jest zrozumienie jej podstaw teoretycznych, na których się ona opiera, a jest nią Adaptacyjny Model Przetwarzania Informacji (AIP).

Podstawą pracy terapii EMDR są wspomnienia – zarówno te, które wywołują niewielki dyskomfort, jak i te obarczone ogromną ilością lęku, przerażenia i bezsilności. Celem terapii jest przetworzenie danego wspomnienia w bezpiecznym miejscu, tak, aby stało się ono wspomnieniem oddalonym w czasie i nie wywoływało poczucia ponownego przeżywania traumy, a wraz z nią cierpienia tu i teraz. Metoda ta, pomimo, że skupia się na obrazach, emocjach i przekonaniach związanych z  doświadczaniem ekstremalnego stresu, nie wymaga od osoby po traumatycznym przeżyciu bardzo dokładnej analizy zdarzenia, bezpośredniej konfrontacji z przekonaniami, przedłużonej ekspozycji i wykonywania ćwiczeń w domu.

Wraz z podejściem poznawczo – behawioralnym ukierunkowanym na pracę z traumą (CBT –T), jako jedyne zostały uznane przez WHO (Światową Organizację Zdrowia) za skuteczne metody leczenia PTSD. 

Jak wygląda taka terapia ?

Każda sesja poprzedzana jest wywiadem i konsultacją, po której  przechodzimy do terapii, siadamy naprzeciwko siebie i proszę by przypomnieć sobie przykre wydarzenie skupić się na tym co czuje się w tej chwili i podążać wzrokiem za moją dłonią. Powtarzamy sety, a po każdym z nich następuje krótka relacja zwrotna. Gdy czas terapii się kończy staramy się wspólnie wyciszyć i rozluźnić.  Nawet po opuszczeniu gabinetu nadal może trwać proces przetwarzania. Spotkania zazwyczaj odbywają się co tydzień.

Czas trwania sesji – 90 minut lecz z doświadczenie wiem, że na spotkanie należy zarezerwować 120min.

Professional psychologist taking notes at couple meeting with patients
Students preparing for exams

Diagnoza psychologiczna polega na przeprowadzeniu działań mających na celu rozpoznanie pozytywnych i negatywnych mechanizmów funkcjonowania osoby poddanej badaniu. Opiera się przede wszystkim na wywiadzie psychologicznym i wykonaniu odpowiednich testów. Efektem diagnozy jest sformułowanie opinii psychologicznej, w której zawarte są wnioski z przeprowadzonych testów, tzn. opis zdiagnozowanych cech i mechanizmów funkcjonowania osoby poddanej badaniom oraz możliwe przejawy tych elementów życia psychicznego w zachowaniach w różnych sytuacjach.

Wykonuję diagnozy umożliwiające przebadanie takich sfer jak inteligencja, temperament i osobowość, procesy poznawcze (takie jak: style myślenia, sposoby reagowania na stres.)

Czas wykonania testów uzależniony jest od rodzaju testu oraz ich ilości.

Kontakt

skontaktuj się już teraz!